Saatekirjaga pöördumine (Tervisekassa rahastus)

Sõnapesal on alates 2023. aasta novembrist Terviseameti tegevusluba nr L06499.

Sõnapesas osutavad tervishoiuteenust järgnevad tervishoiuspetsialistid:

Logopeed Külli Reino (tervishoiuspetsialisti kood G00103).

Tegeleb imikute, laste ja noortega.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia, müofunktsionaalne teraapia.

Logopeed Helene Savolainen (tervishoiuspetsialisti kood G00040).

Tegeleb laste ja noortega.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia.

Logopeed Kerttu Urmann
(tervishoiuspetsialisti kood G00198).

Tegeleb lastega vanuses 1-8 eluaastat.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia.

Alates 01.01.2024 osutab Sõnapesa Tervisekassa rahastusel Tervisekassa hinnakirja alusel järgnevaid teenuseid:
  • logopeediline uuring (kood 7621);
  • logopeedi vastuvõtt (kood 7628);
  • logopeedi kaugvastuvõtt (kood 7629).

Igakordne visiiditasu on 15 eurot.

Teenuse broneerides ning kohale mitte tulles, sellest ka mitte teatades, on

broneeringutasu 25 eurot

Teenusele mitte tulemisest saate teada anda teenusele eelneval päeval kas e-posti teel info@sonapesa.ee või telefonitsi. 

Teenuse päeval teenuse tühistamisega kaasneb broneeringutasu 15 eurot.