Saatekirjaga pöördumine (Tervisekassa rahastus)

Sõnapesal on alates 2023. aasta novembrist Terviseameti tegevusluba nr L06499.

Sõnapesas osutavad tervishoiuteenust järgnevad tervishoiuspetsialistid:

Logopeed Külli Reino (tervishoiuspetsialisti kood G00103).

Tegeleb imikute, laste ja noortega.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia, müofunktsionaalne teraapia.

Logopeed Helene Savolainen (tervishoiuspetsialisti kood G00040).

Tegeleb laste ja noortega.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia.

Logopeed Kerttu Urmann
(tervishoiuspetsialisti kood G00198).

Tegeleb lastega vanuses 1-8 eluaastat.

Spetsialiseerumine: kõne arengu hilistumine, arenguline keelepuue, düsartria, apraksia.

Alates 01.01.2024 osutab Sõnapesa Tervisekassa rahastusel Tervisekassa hinnakirja alusel järgnevaid teenuseid:
  • logopeediline uuring (kood 7621);
  • logopeedi vastuvõtt (kood 7628);
  • logopeedi kaugvastuvõtt (kood 7629).

Juhul, kui muudate või tühistate visiidiaja vähem kui 24h enne visiidi algust (aja tühistamisest on võimalik teada anda kas e-posti teel: info@sonapesa.ee või telefonitsi), rakendub visiidile mitteilmumise tasu 20€. Seda tulenevalt asjaolust, et teie tarbeks hoitud visiidiaega ei ole siis tõenäoliselt enam võimalik pakkuda teistele klientidele.

NB! Visiidiaja tühistamise tasu rakendub ka ootamatute haigestumiste korral!