Sõnapesa logopeedid tegelevad järgmiste valdkondadega:

  • vastsündinute ja imikute arengu nõustamine, sh imetamisnõustamine;
  • neelamisfunktsiooni hindamine/neelamisteraapia;
  • 2.-3. aastase väikelapse kõne arengu nõustamine/hindamine/teraapia;
  • 3.-5. aastase lapse kõne- ja keelearengu nõustamine/hindamine/teraapia;
  • hääldusprobleemide hindamine ja häälikuseade;
  • koolivalmiduse hindamine, sh kirjutamise ja lugemise eeloskuste hindamine, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamine;
  • kõne sujuvuse/kogeluse hindamine ja teraapia;
  • kakskeelsete laste kõne- ja keelearengu nõustamine/hindamine/teraapia;
  • müofunktsionaalne teraapia.