Helene Savolainen

Helene töötab logopeedina juba üle 25 aasta. Esmaselt vene keelt kõnelevate lastega. Oma töös toetab varajast sekkumist. On juhendanud TÜ eripedagoogika osakonna logopeediaharu tudengite praktikaid. Võtab osa logopeedidele suunatud täiendõppe kursustest.

Helene on Eesti Logopeedide Ühingu ja Eesti Kliiniliste Logopeedide Ühingu liige.

2018. aastal omandanud litsentsi "kliiniline logopeed 7" (tunnistuse nr 131909).

Erialased õpingud:

1991-1999 Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad logopeedia erialal (võrdsustatud magistrikraadiga). Lisaks omab ka eripedagoogi kutset.

Lisaks ka erialaseid koolitusi:
 • Autism: mida teha? M.Lõnskaja;
 • Aju fitnes: Silmaliigutuslik võimlemine - aju võimlemine kõnehäirete puhul. E.F. Arkhipova;
 • Müofunktsioonaalse ravi praktilised aspektid. Mjuing või artikulatsiooni võimlemine? E.F. Arkhipova;
 • II rahvusvaheline teaduslik ja praktiline konverents "Uuenduslikud saavutused ja distsiplinaarne lähenemiviis kaasaegses kõneteraapias;
 • Kõnefunktsioon: diagnoosimise neuropsühholoogilised meetodid. T.G. Vizel;
 • Kirjutamispuuded: tüübid, ajumehhanismid ja diagnoosid. T.G.Vizel;
 • Düsartria: ajumehhanismid, sümptomid ja korrektsioon. T.G.Vizel;
 • Alaalia: aju mehhanismid, diagnostika ja neurokorrektsioon. T.G.Vizel;
 • Alaalia lapsel: mida teha? M.Lõnskaja;
 • Kõnehäirete psühholoogilised põhjused. I.Mlodik;
 • Kõrgemate vaimsete funktsiooni- ja liikumis neuroanatoomia. J.Sadovskaya;
 • Kõrgemate vaimsete funktsioonide aju lokaliseerimise probleem. A.Tsvetkov;
 • Düspraksia lastel ja sellega seotud motoorsed häired. Ch. Nyokiktyen;
 • Keele arengu häired (DLD) ja kõnehäired. Ch. Nyokiktyen;
 • Lapse düsartria praktiline käsitlus;
 • 30 autoriõigusega mänge kõne arendamiseks. M. Lynskaya;
 • Sensoorne integratiivne liigendus võimlemine. M. Lynskaya;
 • Kliinilise logopeedi sisestatud haiguslehed, ühtsete aluste väljatöötamine, dokumentatsiooni sisu ja nõuded;
 • Düspraksia, sensoorsed integratsioonihäired ja rasked kõnehäired lastel: ristumispunktid diagnoosimisel ja korrigeerimisel. A. Tsvetkov;
 • Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia. FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt;
 • Koolieeliku vaimse arengu hindamine J.Strebeleva järgi;
 • Mitmesuguste arenguraskustega lastele mõeldud kaasaegsed logopeedilised tehnoloogiad. O.Prikhodko;
 • Esmane kõneterapeut: kõnehäirete diferentsiaaldiagnostika. M.Lõnskaja;
 • Kurgu vaatamise kursus;
 • Keel lähivaates – anatoomiast teraapiani;
 • Standartiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel;
 • Uus sõeltest kahe- ja kolmeaastaste eesti laste kõne uurimiseks;
 • Diferentseeritud logopeediline massaaz laste kõnehäirete parandamiseks;
 • Neelamishäired;
 • Peapiirkonna funktsioonianomaaliad ja müofunktsionaalne teraapia kursus;
 • Motiveeriv intervjueerimine;
 • Kõne- ja neelamishäirete taastusravi;
 • Müofunktsionaalsed puuded;
 • Ortodontiliste probleemide arvestamine kõneravitöös;
 • Sensoorsed kõnepuuded. Implanteeritud laste kõne arengu toetamine;
 • Düsfaagiaga patsientide käsitlemine Eestis;
 • Kõnehäired ja nendega seotud kognitiivsed probleemid;
 • Insuldihaigete kõnehäired ja nende logopeediline ravi;
 • Neuroloogilise haige funktsionaalse seisundi hindamisvahendid;
 • Kõne kontroll- ja korrektsioon;
 • Sensoorse integratsiooni aspektide arvestamine kõneravitöös lastega;
 • Vaimse arengu probleemidega laste arengu hindamine ja toetamine;
 • 1-3a laste arengu hindamine ja varajane sekkumine;
 • Sensoorne alaalia: avaldumine, diagnostika, teraapia;
 • Uued sekkumisviisid autismi ja muude degeneratiivsete häirete puhul;
 • Pervasiivsed arenguhäired ja autistlike laste kõneravi;
 • 10 aastat sisekõrva imlpantatsioon Eestis;
 • Kuulmispuudega laste rehabilitatsioon;
 • Koolieelse lasteasutuse logopeedi täienduskursus;
 • Mentorkoolitus – algajate eripedagoogide juhendamine;
 • Neelamishäire teemapäev;
 • Elementaarse lugemisoskuse kujundamine;
 • 0-7aastaste laste vaimse arengu hindamine J.Strebeleva metoodika järgi;
 • Varajane sekkumine ehk 0-3 aastaste laste arengu toetamine;
 • Haridusasutuse juhtimine.

Registreeru vastuvõtule siin.