Külli Reino

On lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedia eriala 1998. aastal. Lisaks logopeedi kutsele omandas eripedagoogi kutse. Omal huvil täiendas end kasvatusteadustes.

On töötanud logopeedina ja eripedagoogina TÜ Lastekliinikus neonatoloogia osakonnas, lasteaia tasandusrühmas, koolis logopeedina ning eripedagoogina väikeklassis, rehabilitatsioonimeeskonnas ja erapraksises. On läbi viinud teraapiat nii laste kui täiskasvanutega. Samuti juhendanud beebikooliringe ning omab kogemust imetamisnõustajana.

On teinud kaastööd neonatoloogia käsiraamatu loomisel lastevanematele, esinenud konverentsidel (teemaks „Miks me peame beebit silitama?“, „Milleks meile kaasav haridus?“), loonud õppematerjale laste kõne arendamiseks („Väike Taibu“ loovkaardid ja „Väike taibu 2“, mida on toodetud ka vene keeles keelekümbluse eesmärgil).

Külli on Eesti Kliiniliste Logopeedide Seltsi liige.

Erialased õpingud:

1991-1998 Tartu Ülikool, baccalaureus artiumi kraad logopeedia erialal (võrdsustatud magistrikraadiga). Lisaks omab ka eripedagoogi kutset.

Pädevus:

Kliiniline logopeed, tase 7 (kutsetunnistus 139643)

Erialased koolitused:
 • Lugemisraskused;
 • Aju fitness: Silmaliigutuslik võimlemine - aju võimlemine kõnehäirete puhul. E.F.Arkhipova;
 • Müofunktsioonaalse ravi praktilised aspektid. Mjuing või artikulatsiooni võimlemine? E.F.Arkhipova;
 • II rahvusvaheline teaduslik ja praktiline konverents "Uuenduslikud saavutused ja distsiplinaarne lähenemisviis kaasaegses kõneteraapias;
 • Kõnefunktsioon: diagnoosimise neuropsühholoogilised meetodid T.G. Vizel;
 • Kirjutamispuuded: tüübid, ajumehhanismid ja diagnoosid. T.G.Vizel;
 • Düsartria: ajumehhanismid, sümptomid ja korrektsioon. T.G.Vizel;
 • Autistliku lapse kõne hindamine;
 • Alveolaarsete häälikute seade;
 • PEP-3 testi kasutamine koolieelses eas laste arengutaseme hindamiseks;
 • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 3-4-aastaste laste kõne uurimisel;
 • Laste düsartria praktiline käsitlus;
 • Kliinilise logopeedi sissekanded haigusloos, ühtsete aluste väljatöötamine, dokumentatsiooni sisu ja mõte;
 • Pea- ja kaelapiirkonna anatoomia. FEES uuringu läbiviimine ja tõlgendamine kliinilise logopeedi poolt;
 • Häälepäev 2019. Funktsionaalsed häälehäired;
 • 6. Baltimaade logopeediakongress AUTISM: kommunikatsioon on elu;
 • Koolieeliku vaimse arengu hindamine J. Strebeleva järgi;
 • Keel lähivaates - anatoomiast teraapiani;
 • Neelamishäired lastel ja täiskasvanutel;
 • Kurgu vaatamise kursus;
 • Suuhingamine;
 • MI nõustamismetoodika kasutamise võimalustest lapsevanematega suhtlemisel lasteaias;
 • Tabamata tervik - räägime mitmikdiagnoosidest;
 • Esmaabi täiendkoolitus;
 • Autismispektri häirega laps haridusasutuses;
 • Keelekida hindamise metoodikad;
 • Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel;
 • Good Oral Functions from the first breath;
 • Müofunktsionaalsed puuded lasteaialapsel: avaldumine, diagnostika ja teraapia. Logopeedi koostöö teiste erialaspetsialistidega;
 • Häälehäiretega patsiendi käsitlus. Huule- suulaelõhega patsiendi käsitlus. Logopeedi roll multidistsiplinaarses meeskonnas;
 • Ortodontiliste probleemide arvestamine kõneravitöös lastega;
 • Sensoorsed kõnepuuded;
 • Kõnehäired ja nendega seotud kognitiivsed probleemid; Kognitiivsete protsesside hindamisest kõnehäiretega lastel;
 • Insuldihaigete kõnehäired ja nende logopeediline ravi;
 • Hääle teraapia;
 • Neelamishäire (düsfaagia)- diagnoosimisest ravini;
 • Koolieelse lasteasutuse logopeedi täiendõppekursus.

Registreeru vastuvõtule siin.